Thương em anh nói làm gì?
Bây chừ bác mẹ cấm đi đường này
Có thương anh hãy nắm tay
Bác mẹ có hỏi thưa say… nắm nhầm.

Ừ thì hôm ấy nắm nhầm
Nhưng mà thương thật chẳng lầm tí ti
Bao giờ bác mẹ cho đi
Trầu cau anh đón kẻo thì nhỡ duyên.

Chim gì như thể chim khuyên
Nó sa cành ổi lại chuyền cành na
Đồn rằng bên ấy hôm qua
Có người mối lái mang quà đến chơi…
……
Ngố Tiên