Em có về với mùa xuân năm nay? 
Nắng mới lên cho hương nồng nàn quá 
Năm tháng long đong nơi quê người vất vả 
Nhớ dáng mẹ già mong ngóng ở quê xa. 

Em có về nhem bếp lửa tối nay? 
Mỗi năm một lần sao mắt vẫn cay cay? 
Khói bếp rì rầm thương nắm lấy đôi tay 
Thầm thắt lại ôi sao gầy guộc quá! 

Em có về nghe mưa rớt xốn xang? 
Những chồi non xì xầm nhau hối hả 
Hương tầm xuân năm nào cũng tỏa 
Chờ em về thao thức suốt đêm qua. 

Em hãy về! người con ở phương xa 
Quê hương là đây! những hạt cơm đong đầy tình nghĩa 
Nuôi em lớn lên tay đầu tay vía
Có bao giờ quê bỏ lại em đâu!

Ngố Tiên