Em để quên ở đâu?
Mùa đông và tóc rối
Giấc mơ nào cứ vội
Đi qua!

Em để quên ở đâu?
Đường xa và tiếng hát
Môi thơm nào ngan ngát
Còn vương?

Em để quên nơi đâu?
Lời yêu sao đã cũ
Mới hôm nao mà! thương đã phủ…
Rong rêu.

Bấc đèn chẳng ai khêu
Nên đành tắt
Mắt ấy dẫu có buồn
Cũng độc ác
Quay đi…
..

Ngố Tiên