Khi tình yêu biến mất
Thế gian còn lại gì?
Hay chỉ là nỗi nhớ
Ru một đời lênh đênh?

Khi tình yêu biến mất
Trong nhau còn những gì?
Hay chỉ là tiếng gió
Thổi miền nào hanh hao?

Khi tình yêu biến mất
Có đọng lại những gì?
Bên kia là một nửa
Cách mảnh trời mênh mang?

Khi tình yêu biến mất
Trong ta còn những gì?
Hay chỉ là chân bước
Ngập ngừng lại lang thang?

Khi tình yêu biến mất
Thế gian còn có không?
Gió miền nào thổi ngược
Xôn xao lại xôn xao!!!

Ngố Tiên