Lặng im tôi nghe
Nàng hoa khóc bên thềm
Rất nhẹ
Trách chàng gió
Lặng lẽ bay qua.

Lặng im tôi nghe
Tiếng mưa đang thở dài
Rất khẽ
Nhớ hàng me
Không thức đêm qua.

Lặng im tôi nghe
Dấu chân em khe khẽ
Lặng lẽ
Chạm vào
Ngơ ngẩn giấc mơ tôi.

Lặng im tôi nghe
Tiếng tim mình đang vội
Bồi hồi
Thơ thẩn
Vẫn thiết tha yêu.

Lặng yên tôi nghe
Tiếng cười sân quạnh quẽ
Lá rụng
Chuông ngân
Bước chân trần bụi bặm.
…..
Ngố Tiên

Photo: Samlim.