Liên hệ

Mọi thắc mắc về bài viết cũng như tình cảm thân mến mến thương xin hãy gửi mail cho Ngố Tiên theo địa chỉ:

ngotien.write@gmail.com

Ngố sẽ hồi đáp các email một cách nhanh nhất.

Xin chân thành cảm ơn!

Ngố Tiên Write