Một nụ hôn của gió
Làm nắng ngẩn ngơ trôi.
Em chỉ thì thầm thôi
Là hồn tôi bỏ ngỏ.

Gọi tên em là nhỏ
Vì chẳng ai lớn đâu.
Lời yêu thương em giấu
Tôi ngược mấy con đò.

Một lời em chối bỏ
Dìu dặt suốt hoàng hôn.
Tôi đưa tình chạy trốn
Giấu tận mấy câu hò.

Vẫn gọi em là nhỏ
Để nói lời yêu thương.
Trăm năm duyên không tưởng
Một khắc tình thành tro…

Ngố Tiên