Ta có hẹn cùng em
Về bên mùa hoa cải
Đường trần nhiều mê mải
Về đây ta nắm tay.

Ta có hẹn cùng em
Về bên mùa tháng bảy
Bão giông ơi xin hãy
Ngủ yên ở đây thôi.

Ta có hẹn cùng em
Về mùa năm tháng trôi
Tóc pha sương đã vội
Từ chối tuổi xuân thì.

Ta có hẹn cùng em
Về mùa những chuyến đi
Con đường ơi dài quá
Đôi chân ta có nhau.

Ta có hẹn cùng em
Cùng chia chung nỗi đau
Mà sao em nhỡ hẹn
Ta đợi đến úa nhàu.

Ngố Tiên Write