Thôi bỏ đi!
Chuyện người chuyện ta
Chuyện những phù hoa và điệu buồn trắc trở
Bỏ đi thôi, ta về ngay kẻo nhỡ
Nhỡ nhân duyên và nhỡ những ân tình.

Thôi bỏ đi!
Ta về với một mình
Với thinh không và những bản tình ca dịu nhẹ
Với tách caffe tỏa hương nào lặng lẽ
Ta lắng nghe! Giọt đắng nhắc trong lòng.

Ta… bỏ đi!

Ngố Tiên Write