Thủa hương thầm
Tình đầu sao dễ nhớ
Nỗi mong chờ
Xao xuyến cả hồn thơ.

Thư viết riêng
Viết để rồi chưa gửi
Mùa hoa thầm
Tôi lại tặng riêng tôi.

Góc phố quen
Bóng người đi vội
Có nơi nào
In lối cũ ngày xưa.

Gửi chút hương
Theo người về nơi ấy
Mấy xuân rồi
Tình thầm vẫn còn trôi.

Ngố Tiên