Bạn có nhớ không những lần đầu gặp gỡ
Ta có những tiếng cười nào bỡ ngỡ gì đâu?
Là những lần ta nhìn vào đôi mắt sâu
Và ta biết linh hồn mình chết đuối.

Ôi, những lời hẹn sau và những lời yêu cuối
Ta cứ chờ gặp lại một lần thôi
Gặp lại một lần cho ký ức không trôi
Bạn có biết sóng đời mênh mang lắm?

Ngố Tiên